پیام رضوان ۲۰۱۷

پیام رضوان ۲۰۱۷
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۹

در قسمت پنجم پادکست چراغ و دریچه، صحبت درباره پیام رضوان ۲۰۱۷ را آغاز می‌کنیم.
تلفیق مثبت اندیشی و واقع‌نگری در نگاه بیت العدل اعظم به مسایل و شرایط، یکی از مواردی است که در این قسمت به آن پرداخته می‌شود. در ادامه راجع به این که چرا رساندن پیام حضرت بهاءالله به قلب انسان‌ها، امری مقدس محسوب می‌شود صحبت می‌کنیم.

ثبت نام در خبرنامه