برنامه کامل ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

Program Picture
برنامه کامل ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
مرداد ۱۲, ۱۳۹۷

پنج بخش پرده هفتم در این هفته مثل هفته قبل عبارتند از: «یک قهرمان»، «چند ثانیه با شما»، «موج مثبت»، «بانوی سرزمین من» و «یک فنجان چای داغ».

news letter image

ثبت نام در خبرنامه