برنامه کامل ۹ تیر۱۳۹۷

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۹ تیر۱۳۹۷
۰۹ تیر ۱۳۹۷

در این روز شنبه برنامه را با قسمت سوم از برنامه جدید زاویه سوم شروع می‌کنیم و با نمایش رادیویی سؤال از من جواب از مامان ادامه می‌دهیم و در آخر بخش دیگری از پندها و پیمانها را به سمع و نظر شما می‌رسانیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه