برنامه کامل ۸ تیر ۱۳۹۷

Program Picture
برنامه کامل ۸ تیر ۱۳۹۷
تیر ۸, ۱۳۹۷

پرده هفتم این جمعه ابتدا یک قهرمان را به ما معرفی می‌کند و سپس به ترتیب چند ثانیه باشما ، موج مثبت ، بانوی سرزمین من و در پایان یک فنجان چای داغ را ارائه خواهد کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه