برنامه کامل ۱۸ تیر ۱۳۹۷

Program Picture
برنامه کامل ۱۸ تیر ۱۳۹۷
تیر ۱۸, ۱۳۹۷

چون فردا مصادف است با سالروز شهادت حضرت باب لذا امروز بخش اول ویژه برنامه ای به نام «ظهر تبریز» را با می توانید بشنوید و البته قبل از آن «این روزها» و بعد از آن «گزیده ای از یک سخنرانی» تقدیم حضورتان خواهد شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه