برنامه کامل ۱۸ تیر ۱۳۹۷

Program Picture

برنامه‌های روزانه رادیو

برنامه کامل ۱۸ تیر ۱۳۹۷
۱۸ تیر ۱۳۹۷

چون فردا مصادف است با سالروز شهادت حضرت باب لذا امروز بخش اول ویژه برنامه ای به نام «ظهر تبریز» را با می توانید بشنوید و البته قبل از آن «این روزها» و بعد از آن «گزیده ای از یک سخنرانی» تقدیم حضورتان خواهد شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه