پیام بیت العدل اعظم، ۱ دسامبر ۲۰۱۹

خبرنگار
پیام بیت العدل اعظم، ۱ دسامبر ۲۰۱۹
آبان ۷, ۱۳۹۹
گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه (قسمت اول) مروری بر نکات بسیار مهم پیام بیت العدل اعظم، برای درک بهتر و گذار از این دروان پر اضطراب و نگرانی جهان امروز.

ثبت نام در خبرنامه