پیام بیت العدل اعظم به مناسبت جشن های دویستمین سالگرد

خبرنگار
پیام بیت العدل اعظم به مناسبت جشن های دویستمین سالگرد
مهر ۱۷, ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق و استاد دانشگاه مروری بر پیام اخیر بیت العدل اعظم به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در پایان این ماه پیروان آیین بهائی در سراسر جهان آنرا را جشن می گیرند.

ثبت نام در خبرنامه