پیام اول شهریور بیت العدل اعظم

Program Picture
پیام اول شهریور بیت العدل اعظم
مهر ۲۰, ۱۴۰۱

گفتگو با آقای اشکان عنایتی، مهندس عمران و فعال اجتماعی.

نگاهی اجمالی و شخصی بر پاره‌ای از مفاهیم پیام اول شهریور بیت العدل اعظم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه