پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – بخش ۶

پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – بخش ۶
مرداد ۶, ۱۳۹۶

“بهائیان دولت را نظامی برای حفظ رفاه و پیشرفت صحیح اجتماع تلقّی می‌کنند و در هر کشوری که زندگی می‌کنند اطاعت از قوانین آن را بدون زیر پا گذاشتن عقاید دینیشان، وظیفۀ خود می‌دانند.”

ثبت نام در خبرنامه