پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – بخش ۵

پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – بخش ۵
مرداد ۵, ۱۳۹۶

بهائیان نمی‌توانند در صدد یافتن الگوهای فکری و عملی برای متجلّی ساختن اصل وحدت و یگانگی در جامعه خود باشند ولی هم زمان در میدانی فعّالیّت کنند که مفروضاتی کاملا متفاوت در بارۀ زندگی انسان را دنبال می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه