پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – بخش ۴

پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – بخش ۴
مرداد ۴, ۱۳۹۶

“آیین بهائی همانند دیگر ادیان، امیدوار است که نوع بشر از این قدرت‌ها بهرۀ بیشتری گیرد. شکوفا نمودن، تشویق کردن، جهت بخشیدن، هدایت کردن و قادر ساختن، از جمله واژه‌هایی هستند که با این مفهوم از قدرت، بستگی دارند.”

ثبت نام در خبرنامه