پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – بخش ۳

Program Picture
پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – بخش ۳
مرداد ۳, ۱۳۹۶

“بهائیان بر این باور نیستند که تغییر و تحوّلات مورد نظر، تنها از طریق مساعی آنان صورت خواهد گرفت. و هم چنین به دنبال ایجاد نهضتی نیستند که بینش خود را نسبت به آینده، بر اجتماع تحمیل کنند”.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه