پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – بخش ۲

پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – بخش ۲
مرداد ۲, ۱۳۹۶

“همان گونه که از مطالعۀ آثار بهائی دریافته‌اید، اصل یگانگی نوع انسان، که نشانۀ بارز دوران بلوغ اوست، باید در تمام جوانب حیات اجتماعی، تجلّی کند.”

ثبت نام در خبرنامه