پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – بخش ۱

پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ – بخش ۱
مرداد ۱, ۱۳۹۶

“پیروان حضرت بهاءالله معتقدند که نوع بشر به آغاز مرحلۀ درخشانی از فرایند طولانی دوران تکامل خود رسیده. فرآیندی که او را از مرحلۀ طفولیّت به آستانۀ بلوغ، یعنی مرحلۀ استقرار یگانگی نوع بشر رسانده است”.

ثبت نام در خبرنامه