پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ – بخش ۲

پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ – بخش ۲
مرداد ۸, ۱۳۹۶

“شرافت ذاتی هر فرد، در آثار حضرت بهاءالله، به صراحت تأکید شده و یکی از اصول اساسی معتقدات بهائی است و امید به آیندۀ نوع بشر، بر آن استوار می‌باشد.”

ثبت نام در خبرنامه