پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ – بخش ۱

پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ – بخش ۱
مرداد ۷, ۱۳۹۶

“رفاه هر بخشی از مردم جهان، به نحوی جدایی ناپذیر با رفاه کلّ، به هم آمیخته است.”

ثبت نام در خبرنامه