محمد رضا شفیعی کدکنی

Program Picture

پندها و پیمان‌ها

محمد رضا شفیعی کدکنی
۲۰ بهمن ۱۳۹۷

محمد رضا شفیعی کدکنی، در کدکن نیشابور به دنیا آمد. او هرگز به مدرسه نرفت، اما در جوانی رتبه اول کنکور دانشگاه را کسب کرد. سرودن شعر را از جوانی آغاز کرد و «در کوچه باغ‌های نیشابور» اولین اثر اوست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه