Program Picture

پندها و پیمان‌ها

آنا فرانک
۱۷ فروردین ۱۳۹۸

دختر جوان آلمانی، که خاطرات خود را از جنگ جهانی دوم به یادگار گذاشت. اما پس از فاش شدن مخفیگاهش، نازی ها او را به اردوگاه‌های مرگبار فرستادند، و آنا در آنجا در اثر بیماری حصبه درگذشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه