پنج کنز

program picture

پنج کنز

یکی از آثار حضرت بهاءالله گفتار شفاهی ایشان است که توسط نبیل زرندی مورخ بهائی که خود در حضور آن حضرت بوده جمع آوری شده و به تایید حضرت بهاءالله رسیده است. استاد وحید خرسندی طی سه برنامه که در روزهای اول و نهم و دوازدهم عید رضوان پخش می‌شود، به سوالات آزاده جاوید در این مورد پاسخ می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه