پنج کنز

پنج کنز

یکی از آثار حضرت بهاءالله گفتار شفاهی ایشان است که توسط نبیل زرندی مورخ بهائی که خود در حضور آن حضرت بوده جمع آوری شده و به تایید حضرت بهاءالله رسیده است. استاد وحید خرسندی طی سه برنامه که در روزهای اول و نهم و دوازدهم عید رضوان پخش می‌شود، به سوالات آزاده جاوید در این مورد پاسخ می‌دهد.

یکی از آثار حضرت بهاءالله گفتار شفاهی ایشان است که توسط نبیل زرندی مورخ بهائی که خود در حضور آن حضرت بوده جمع آوری شده و به تایید حضرت بهاءالله رسیده است. استاد وحید خرسندی طی سه برنامه که در روزهای اول و نهم و دوازدهم عید رضوان پخش می‌شود، به سوالات آزاده جاوید در این مورد پاسخ می‌دهد.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه