Program Picture

پنج کنز

قسمت ۳
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

این برنامه ویژه روز دوازدهم عید رضوان است که در آن سه کنز آخر پنج کنز توسط استاد وحید خرسندی بررسی می‌شود.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه