Program Picture

پنج کنز

قسمت ۱
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

معرفی اثر. برنامه ویژه اول عید رضوان. علت شفاهی بودن پنج کنز و موضوع کلی اثر. استاد خرسندی توضیح می‌دهند.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه