پشیمانی و سردرگمی
اسفند ۱۳, ۱۳۹۹

وقتی فهمیدم صهبا و خانواده او که صاحب‌خانه جدید من بودند بهائی هستند از طرفی از سکونت در این خانه پشیمان شده بودم و از طرفی هم از جستجوی مجدد برای یافتن محل دیگری هراس داشتم.

ثبت نام در خبرنامه