پشیمانی – بخش ۱
آذر ۲۳, ۱۳۹۶

بخش اول یادداشت «از پشیمانی چه حاصل»؛ یادداشتی که از دیدگاه اخلاقی و فلسفی به مقوله‌ پشیمانی می‌پردازد.

ثبت نام در خبرنامه