پشتکار
مرداد ۲۹, ۱۳۹۹

در این قسمت، کودک با مفهوم اراده و پشتکار آشنا می‌شود و یاد می‌گیرد با تلاش و نیروی پشتکار می‌تواند به اهداف خود برسد.

ثبت نام در خبرنامه