پری صابری – بخش ۲ / نمایش: کوروش کبیر – بخش ۲

Program Picture
پری صابری – بخش ۲ / نمایش: کوروش کبیر – بخش ۲
دی ۲, ۱۳۹۷

بخش اول: قسمت دوم و پایانی سرگذشت پری صابری.
بخش دوم: قسمت دوم و پایانی بخشی از نمایشنامه کوروش کبیر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه