پرویز و لتی
اسفند ۱۲, ۱۳۹۵

پرویز ایرانی است و بیش از چهل سال پیش با لتی که مکزیکی است ازدواج کرده و با احترام به فرهنگ یکدیگر، نقاط اشتراک فرهنگی بسیاری با هم پیدا کرده‌اند.

ثبت نام در خبرنامه