میرزا حسین زنجانی – بخش ۲

Program Picture

پرواز

میرزا حسین زنجانی – بخش ۲
۲۸ مهر ۱۳۹۴

بخش دوم از شرح احوال آقا میرزا حسین زنجانی.
آقا میرزا حسین زنجانی که در حبس حکومت زنجان گرفتار بود، شبی به امر حاکم زنجان به خانه او رفت که علما و اعیان شهر جمع بودند، آقا میرزا حسین در اثبات عقیده‌اش دلائل محکم آورد. در نتیجه همگی بر سرش ریختند و کتکش زدند، حاکم او و عدّه‌ای از بهائیان را با کند و زنجیر به طهران فرستاد و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه