امین العلمای اردبیلی – بخش ۲

Program Picture

پرواز

امین العلمای اردبیلی – بخش ۲
۰۷ مهر ۱۳۹۴

بخش دوم و پایانی از شرح احوال امین العلمای اردبیلی، روحانی مسلمان و محترم و قابل اعتماد مردم که قاضی شرع اردبیل بود. امّا مجتهد شهر، مردم را علیه او شورانید و نقشه قتل او را ریخت و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه