نصرالله شهمیرزادی – بخش ۳

Program Picture

پرواز

نصرالله شهمیرزادی – بخش ۳
۲۲ دی ۱۳۹۴

ملا نصرالله، حاکم شرع و امام جماعت شهمیرزاد پس از ایمان به دیانت بهائی موجب ایمان عده زیادی به این دیانت شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه