نصرالله شهمیرزادی – بخش ۲

Program Picture

پرواز

نصرالله شهمیرزادی – بخش ۲
۱۵ دی ۱۳۹۴

ملا نصرالله، حاکم شرع و امام جماعت شهمیرزاد، پس از ایمان به دیانت بهائی ترک منبر و مقام کرد و مشغول زراعت در نهایت تنگدستی شد و البته در معرفی آیین الهی تلاش فراوان می‌کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه