نصرالله شهمیرزادی – بخش ۱

Program Picture

پرواز

نصرالله شهمیرزادی – بخش ۱
۰۸ دی ۱۳۹۴

ملا نصرالله، حاکم شرع و امام جماعت شهمیرزاد بود. بسیار هم با تقوا و سالم. اما بهائیان را واجب‌القتل می‌دانست. با مطالعه یکی از آثار حضرت بهاءالله بهائی شد و ترک مسند و محراب کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه