میرزا علی اشرف لاهیجانی متخلص به عندلیب – بخش ۴

Program Picture

پرواز

میرزا علی اشرف لاهیجانی متخلص به عندلیب – بخش ۴
۲۹ تیر ۱۳۹۵

عندلیب پس از آزادی از زندان رشت به عکا رفت و حضور حضرت بهاءالله مشرف شد و پس از بازگشت از عکّا به لاهیجان رفت و نامه مفّصلی برای یکی از علما نوشت که به صورت کتابی در آمد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه