میرزا علی اشرف لاهیجانی متخلص به عندلیب – بخش ۳

Program Picture

پرواز

میرزا علی اشرف لاهیجانی متخلص به عندلیب – بخش ۳
۲۲ تیر ۱۳۹۵

عندلیب در لاهیجان پس از بهائی شدن مشکلاتش آغاز شد. او را محبوس کردند. از حاکم خواست مجلس مناظره‌ای بین او و علمای لاهیجان برگزار شود که به فرمان حاکم این مجلس تشکیل شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه