میرزا علی اشرف لاهیجانی متخلص به عندلیب – بخش ۲

Program Picture

پرواز

میرزا علی اشرف لاهیجانی متخلص به عندلیب – بخش ۲
۱۵ تیر ۱۳۹۵

عندلیب در لاهیجان پس از بهائی شدن مشکلاتش آغاز شد. با درویشی که هر روز جلوی دکان پارچه‌فروشی‌اش می‌آمد و به مقدسات او اهانت می‌کرد درگیر شد و میله اندازه‌گیری پارچه را در دهان او فرو کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه