ملّا صادق مقدّس خراسانی – بخش ۵ و آخر

Program Picture

پرواز

ملّا صادق مقدّس خراسانی – بخش ۵ و آخر
۱۹ بهمن ۱۳۹۵

مقدس با کهولت سن و بیماری به سرزمین فلسطین رفت و موفّق به زیارت حضرت بهاءالله شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه