ملّا صادق مقدّس خراسانی – بخش ۴

Program Picture

پرواز

ملّا صادق مقدّس خراسانی – بخش ۴
۱۲ بهمن ۱۳۹۵

مقدس به بغداد رفت و موفق به زیارت حضرت بهاءالله شد و به امر ایشان به ایران برگشت و در مشهد ساکن شد و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه