ملّا صادق مقدّس خراسانی – بخش ۳

Program Picture

پرواز

ملّا صادق مقدّس خراسانی – بخش ۳
۰۵ بهمن ۱۳۹۵

مقدس هم چنان در شهرهای مختلف، شجاعانه خبر ظهور حضرت باب را به مردم می‌داد و چندین بار قصد جانش را کردند تا بالاخره اسیر شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه