ملّا صادق مقدّس خراسانی – بخش ۱

Program Picture

پرواز

ملّا صادق مقدّس خراسانی – بخش ۱
۲۱ دی ۱۳۹۵

مقدس از علمای بسیار پرهیزکار خراسان بود و به کربلا رفت و از محضر سید کاظم رشتی کسب فیض کرد و طبق وصیت سید منتظر ظهور حضرت قائم موعود بود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه