فاضل مازندرانی – بخش ۳

Program Picture

پرواز

فاضل مازندرانی – بخش ۳
۱۸ خرداد ۱۳۹۵

فاضل به علت گرفتار شدن در نجف نتوانست با ملا محمد کاظم خراسانی ملاقات کند. طلاب نجف او و دوستش را دست بسته به ایران برگرداندند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه