فاضل مازندرانی – بخش ۲

Program Picture

پرواز

فاضل مازندرانی – بخش ۲
۱۱ خرداد ۱۳۹۵

فاضل که جهت مذاکره پیرامون آیین بهائی با ملا محمد کاظم مجتهد خراسانی به نجف رفته بود، اسیر عده‌ای از علما و طلاب شد و تحت بازجویی ایشان قرار گرفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه