فاضل قاینی (نبیل اکبر) – بخش ۱

Program Picture
فاضل قاینی (نبیل اکبر) – بخش ۱
اسفند ۲۵, ۱۳۹۴

فاضل قاینی که از دانشمندان اسلامی بود، طلاب مخالف او شایعه کردند که پیرو باب است و در زمانی که بابی‌کشی شدت یافته بود، گرفتار شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه