فاضل قاینی (نبیل اکبر) – بخش ۲

Program Picture

پرواز

فاضل قاینی (نبیل اکبر) – بخش ۲
۱۰ فروردین ۱۳۹۵

فاضل قاینی که از دانشمندان اسلامی بود پس از مطالعه آثار حضرت باب بابی شد، اما در عتبات به درجه اجتهاد رسید. تا اینکه در بغداد با حضرت بهاءالله آشنا شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه