فاضل قاینی (نبیل اکبر) – بخش ۱

Program Picture

پرواز

فاضل قاینی (نبیل اکبر) – بخش ۱
۲۵ اسفند ۱۳۹۴

فاضل قاینی که از دانشمندان اسلامی بود، طلاب مخالف او شایعه کردند که پیرو باب است و در زمانی که بابی‌کشی شدت یافته بود، گرفتار شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه