شرح احوال آقای محفوظ الحق علمی

پرواز
شرح احوال آقای محفوظ الحق علمی
فروردین ۲۹, ۱۳۹۶

محفوظ الحق علمی از دانشمندان مسلمان هند و پاکستان بود و با دکتر اقبال لاهوری شاعر معروف دوست بود.

ثبت نام در خبرنامه