شرح احوال آقا علی ممتازی معروف به فاضل یزدی – بخش ۱

Program Picture

پرواز

شرح احوال آقا علی ممتازی معروف به فاضل یزدی – بخش ۱
۳۰ آذر ۱۳۹۵

فاضل یزدی که امام جماعت بود، با مطالعه دو کتاب که بر ردّ آیین بهائی نوشته شده بود فهمید که هر چه بر علیه بهائیان شنیده بی‌اساس است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه