شرح احوال آقاعلی ممتازی معروف به فاضل یزدی ق۳

پرواز
شرح احوال آقاعلی ممتازی معروف به فاضل یزدی ق۳
دی ۱۴, ۱۳۹۵

فاضل یزدی پس از ایمانش به آیین بهائی برای ابلاغ خبر جدید سفرهای طولانی مدتش به شهرهای مختلف ایران تا آخر حیوه ادامه داشت گاه سالها خانواده‌اش را نمی دید.

ثبت نام در خبرنامه