شرح احوال آقا علی ممتازی معروف به فاضل یزدی – بخش ۳

Program Picture

پرواز

شرح احوال آقا علی ممتازی معروف به فاضل یزدی – بخش ۳
۱۴ دی ۱۳۹۵

فاضل یزدی پس از ایمانش به آیین بهائی برای ابلاغ خبر جدید، سفرهای طولانی مدتش به شهرهای مختلف ایران تا آخر حیات ادامه داشت. گاه سال‌ها خانواده‌اش را نمی‌دید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه