شرح احوال آقا علی ممتازی معروف به فاضل یزدی – بخش ۲

Program Picture

پرواز

شرح احوال آقا علی ممتازی معروف به فاضل یزدی – بخش ۲
۰۷ دی ۱۳۹۵

فاضل یزدی که امام جماعت بود و مورد توجه مردم پس از بهائی شدن، آواره شهرهای ایران شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه