سمندر قزوینی – بخش ۲

Program Picture

پرواز

سمندر قزوینی – بخش ۲
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

سمندر قزوینی وقتی بهائی شد مشکلاتش زیاد شد از جمله به او تهمت اسیر کردن یک ملا زده شد و مامورین حکومتی به خانه‌اش هجوم بردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه